Actueel Nieuws

UIT DE KERKENRAAD

De komende tijd zal de rubriek ‘Uit de pastorie’ niet verschijnen. Maar onder het kopje ‘Uit de kerkenraad’ zullen we u op de hoogte houden van belangrijke ontwikkelingen.

In de kerkenraadsvergadering staan allerlei praktische en organisatorische onderwerpen op de agenda, dat zal u niet verbazen. Toch hechten we eraan om naast een moment van bezinning, elke keer door iemand voorbereid, ons ook inhoudelijk te laten inspireren. Ds. Hans Baart heeft ons voor de zomer ‘meegenomen’ in het Joodse geloof en denken. En nu bespreken we onder zijn leiding hoe we kunnen werken aan ‘gemeenteopbouw’ in een tijd waarin we geneigd zijn te denken en te praten in termen van een krimpende kerk en we ons bijvoorbeeld het hoofd pijnigen hoe we ook de jonge(re)generaties weer zouden kunnen bereiken en interesseren voor onze kerk.

Hans Baart hield ons een spiegel voor: redeneren we niet te vaak vanuit onszelf, vanuit de kerk als instituut, waardoor we ontwikkelingen als verlies en teloorgang zien? In de bijbel staat ‘Wie aan zijn leven vasthoudt, verliest het’. Heb dus vertrouwen, blijf waarnemen waar jongeren behoefte aan hebben, wat je in hen investeert komt er een keer uit. Om jongere generaties te bereiken gaat het om (goede balans tussen) communicatie en relatie. Cruciaal is banden aangaan, uit liefde, contacten leggen, mensen opzoeken, de tijd nemen voor elkaar en het proces.

Deze momenten van bezinning geven ook weer moed om als gemeente vooruit te leven, de tijd te nemen en perspectieven te zien. Prachtig hoe we dat met elkaar ook weten in te vullen in deze ‘tussentijd’ zonder dominee.

Tegelijkertijd hopen we natuurlijk volgend jaar ook weer extra bezield te worden door een nieuwe predikant. En we vertrouwen erop dat dat ook gaat lukken.

Zoals in de vorige editie van het kerkblad beschreven hebben we eind augustus de vacature en profielschets openbaar bekend gesteld. Tot 1 oktober kon er gereageerd worden. Op het moment van dit schrijven (2 oktober) hebben we een viertal officiële sollicitaties ontvangen! Op 11 oktober komt de beroepingscommissie bijeen om de brieven te bespreken en de volgende stap voor te bereiden: de 1e gesprekken met de kandidaten. Leuk en spannend tegelijk. We houden u op de hoogte!

Met vriendelijke groet,

De kerkenraad