Nieuws Archief

Nieuws Archief

Dertig plus weekend in de Spil

Het laatste weekend van juni ging (een deel van) de dertig plus groep naar de Spil, een klein bezinningscentrum in een oude boerderij in Giessenburg.

We hadden het huis, de tuin, en de kleine kapel die er van buiten uitzag als een schuur voor onszelf. Medewerkers van de Spil begeleidden ons – er werd gekookt voor ons, op het programma stond een inleiding over en oefening in meditatief Bijbellezen, en een stiltewandeling en 3 keer op een dag werd er gebeden in het kapelletje. En er werd veel gelachen als we aan tafel zaten. Stilte en God zoeken, en elkaar verhalen vertellen en veel lachen… dat hoort allebei bij de sfeer van de Spil. Die combinatie van aardsheid en spiritualiteit sprak ons wel aan.

Aan het eind van het weekend werden we uitgenodigd om onze eigen ‘psalm’ te schrijven. De foto’s op de website laten zien hoe serieus iedereen daarmee aan de slag ging – er kwamen prachtige gebeden uit die een weerslag waren van wat ieder voor zich had meegemaakt dit weekend. Een aantal zelfgeschreven psalmen zijn te lezen in de rubriek ‘inspiratie’.

De manier van geloven van de Spil werkte op ons aanstekelijk, en we willen meer mensen in de gemeente daarmee laten kennismaken. Daarom zijn er plannen om in het najaar een avond te organiseren – dan gaan we oefenen in stil zijn, maar natuurlijk óók gezellig samen eten.

De Spil, Giessenburg

Leer-vicaris in Cothen

Na een korte busreis stapte ik uit bij de halte ‘Provinciale weg’ Cothen. Vanuit de bus had ik de kerktoren al gezien, dus ik wist in welke richting ik moest lopen. Ik liep over de Dorpsstraat, langs de huisjes waarover ik op de website al gelezen had en vond achter de kerk de pastorie. In de pastorie maakte ik kennis met ds. Onderstal. Na een prettig gesprek en nadat ik de kerk van binnen bekeken had, zagen we het allebei wel zitten. Om een lang verhaal kort te maken: vanaf februari hoop ik een paar maanden mee te werken als leervicaris in de protestantse kerk van Cothen. Hieronder zal ik me kort voorstellen, zodat ik straks niet helemaal anoniem in de gemeente terechtkom.

Mijn naam is Emma Rijks. Ik ben 23 jaar oud en ik studeer theologie in Utrecht. Van oorsprong kom ik uit Oosterbeek, een dorp naast Arnhem. Momenteel woon ik in een christelijk studentenhuis in Utrecht, waar intensief met elkaar samengeleefd wordt. Naast mijn studie luister ik graag naar muziek. Afhankelijk van mijn stemming kan de muzieksoort variëren van rustige achtergrondmuziek tot rockmuziek.

Toen ik theologie ging studeren, liet ik nog open wat ik na de studie wilde gaan doen. Ondertussen ging het predikantschap me steeds meer trekken en nu ben ik bijna zover dat ik een ‘stage’ in een gemeente mag gaan doen. En ik heb er veel zin in. Ik mag binnenkort gaan doen waar ik zo lang naar toe gewerkt heb!

Wat kunt u verwachten? Van februari tot en met april zult u mij veel in Cothen aantreffen. Ik zal onder andere voorgaan in twee kerkdiensten, u kunt mij tegenkomen in het pastoraat en bij gesprekskringen en ik zal een aantal vergaderingen van raden en commissie bijwonen.

Ik hoop op goede ontmoetingen en een goede tijd bij u in de gemeente. Tot ziens!

Emma Rijks.

CRECHENIEUWS

Selina en Laura gaan na verschillende jaren trouwe dienst stoppen met oppassen.
Dames bedankt voor jullie hulp!. Ook namens ‘onze allerkleinsten’.

Henny de With

Schilderijen met Kerst

De schilderijen van de tieners die rond de Kerst in de kerk hingen zijn allemaal verkocht; de opbrengst ging naar een goed doel.

Alles bij elkaar werd er meer dan 335 euro geboden voor de kunstwerken. Omdat elk schilderij maar één keer ‘verkocht’ kan worden zal de opbrengst uiteindelijk ongeveer 240 euro zijn. Degenen die het hoogste bod hebben gedaan horen dat, en kunnen hun schilderij vervolgens betalen en ophalen. Goed gedaan tieners!

UIT DE KERKENRAAD

Nieuwe ambtsdragers

Per 1 januari ontstaan er in de kerkenraad 4 vacatures. Het is nog niet gelukt om die allemaal op te vullen. Maar we zijn blij om te kunnen melden, dat er 2 mensen bereid zijn gevonden om ambtsdrager te worden. Bert van Zanten (Nieuwland) zal diaken worden, Tineke Weide (Middelveld) ouderling. Mochten er bezwaren zijn vanuit de gemeente, dan horen we dat graag op heel korte termijn. De kerkenraad is blij met hun bereidheid om zich op deze manier in te zetten voor de gemeente.
Op zondag 13 januari zullen Bert en Tineke in het ambt worden bevestigd.
We zoeken dus nog 2 nieuwe mensen: iemand die het college van kerkrentmeesters wil gaan versterken, en vooral mede de verantwoordelijkheid voor de praktische zaken wil gaan dragen, en een vierde diaken.
Suggesties zijn van harte welkom!

BOEKENTAFEL

Hier een berichtje van de boekentafel. U kunt er de maand december allerlei artikelen vinden voor de kerst. Van adventkaarsen tot dagboekjes.
Kom gerust eens kijken.

Dennie Hoogendijk

Kerstspecial "Stille nacht, heilige nacht"

In de Kerstnacht sluit de IKON aan bij de eerdere tv-serie 'De God van Nederland' met de aflevering 'Stille Nacht, Heilige Nacht'. Een intiem programma met persoonlijke verhalen van bekende en onbekende Nederlanders over hun favoriete kerstliedjes. Te gast bij presentatrice Annemiek Schrijver zijn onder anderen oud-burgemeester van Amsterdam Ed van Thijn, Arjan Erkel, die een boek schreef over zijn ontvoering tijdens een missie voor Artsen zonder Grenzen in Dagestan, en de flamboyante schrijfster Rosita Steenbeek. De kerstliederen worden vertolkt door onder anderen bariton Thomas Oliemans, de Friese fado-zangeres Nynke Laverman, soulzangeres Berget Lewis en ex-Idols Boris Titulaer. Locatie is de sfeervolle Uilenburger Synagoge in Amsterdam. De God van Nederland: Stille Nacht, Heilige Nacht, 24 december, 23.00 uur op Nederland 2.

De preek van Freek

Wie had dat nog kunnen denken: cabaretier en domineeszoon Freek de Jonge (61) die een kerkdienst leidt. Eerder dit jaar ging hij voor één keer in de voetsporen van zijn vader de kansel op. Het resultaat: een heuse liturgie met alles er op en er aan, te zien in het IKON-programma De Preek van Freek. Zelf noemt hij zijn optreden een samenraapsel van verschillende kerkdienstenvormen. Maar het meest heeft Freek zich laten inspireren door de Amerikaanse negerkerkdiensten. "Mijn Vader had twee grammofoonplaten met gospel. Die hebben veel indruk op me gemaakt". In zijn dienst gaat het er naar eigen zeggen feestelijk en spiritueel aan toe. Dat is ook wat hij mist in de protestants-christelijke kerkdiensten in ons land. Die ervaart hij als een 'taaie, saaie bedoening'. De naar vorm vrij klassiek opgebouwde kerkdienst bevat schriftlezing, gebed, collecte en natuurlijk een preek. Thema van deze preek is 'Wat is ons nog heilig?' Freek in een toelichting: "De hele samenleving is een klaagmaatschappij geworden en we begrijpen naar niet dat we zelf de oorzaak van het geklaag zijn." De Preek van Freek werd eerder dit jaar opgenomen tijdens het Pure Jazz festival in de Nieuwe Kerk in Den Haag en is te zien op dinsdag 26 december om 23.10 uur op Nederland 2.

tille Nacht, Heilige Nacht, 24 december, 23.00 uur op Nederland 2.

21 januari 2007 Oecumenische viering

De oecumenebeweging zit in het slop, beweren sommigen. Ik ben er nog niet van overtuigd dat dat werkelijk zo is, maar in ieder geval geldt het zeker niet voor de contacten tussen christenen van verschillende kerken onderling en de oecumenische samenwerking van gemeenten en parochies op het lokale vlak. Wereldwijd. Plaatselijk wordt vaak samen gewerkt, samen gevierd en samen gebeden. Daar vind je vaak ook de overtuiging dat christenen en kerken in Christus ten diepste één zijn.

De Gebedsweek voor de Eenheid is voor ons allen de uitdaging dat opnieuw tot ons door te laten dringen, dat te vieren en te beleven. Het gezamenlijk gebed brengt ons bij onze gemeenschappelijke bron: de God van onze Heer Jezus Christus. Dit jaar begeleiden ons daarbij teksten en gebeden uit Zuid-Afrika. Zij zijn ontstaan in Umlazi, een township bij Durban. In de nasleep van de apartheid vormen de erfenis van het racisme, werkeloosheid en armoede enorme uitdagingen. Maar het grootste probleem van de mensen in Umlazi is momenteel de hiv/aids-pandemie. De kerken staan midden in deze problematiek. Samen willen zij de verantwoordelijk­heid nemen en proberen zij te helpen waar geen helper is. Tegelijkertijd zoeken zij toenadering tot elkaar door gezamenlijk gebed, getuigenis en andere oecumenische activiteiten.

We staan als kerken in onze samenleving voor gezamenlijke uitdagingen. Als we die ook samen aangaan, zullen we de ontdekking doen dat we samen sterker staan en dat we in Christus bij elkaar horen. Is juist dat niet de ervaring geweest van de anti-apartheidsbeweging in Zuid-Afrika: over de kerkmuren heen herkenden mensen elkaar in hun gezamenlijke roeping.

‘God zij dank hebben we de barrières van apartheid overwonnen en is de Berlijnse muur gevallen. We groeien nu geleidelijk naar elkaar toe als kerken, in de navolging van Jezus, die bad: ‘Mogen zij allen één zijn.’

J.-G. Heetderks, preses Protestantse Kerk in Nederland


26 november gedachtenisdienst

Zondag 26 november was de gedachtenisdienst, waarin we stilstonden bij degenen die we moesten afstaan aan de dood. Door het aansteken van een kaarsje konden we onze eigen dierbaren gedenken, in het vertrouwen dat ze bij God geborgen zijn.

Een uitmuntende actie

‘Maak euro’s van uw guldens’

‘Maak euro’s van uw guldens’ is het motto van de voorlichtingscampagne over de mogelijkheid om tot 31 december guldenmunten in te leveren bij 800 postkantoren en tot 30 december bij de agentschappen van de Nederlandsche Bank. (zie voor meer informatie www.eurosvoorguldens.nl )

Op 2 oktober is een voorlichtingscampagne gestart om het publiek op de inlevermogelijkheden te attenderen. Vanaf die dag zijn bij de postkantoren inleverzakken en –formulieren te vinden die voor het verwisselen gebruikt moeten worden.

Heeft u de afgelopen tijd nog oude guldens, vijfjes, rijksdaalders, kwartjes, dubbeltjes of stuivers gevonden in laatjes, colbertjes of in ander hoeken en gaten?

U kunt er nog iets leuks voor doen voor onze gemeente! Lever uw oude muntgeld in bij de diaconie, dan zorgen wij voor de rest. Ook guldenbiljetten zijn natuurlijk van harte welkom. (Overigens kunnen particulieren hun guldenbiljetten nog tot 2032 inwisselen bij de Nederlandsche Bank.)

Campagne ’15 cent’ tegen ondervoeding in de wereld

Ik zit hier uit schaamte.' Dat zei Elco Brinkman zondag 15 oktober 2006 tijdens de lancering van de landelijke campagne '15 Cent' in restaurant Fifteen Amsterdam. De campagne is een initiatief van Kerkinactie en ICCO en refereert aan het bedrag waarmee een kind in een ontwikkelingsland een dag lang kan eten. De actie heeft als doel om zoveel mogelijk geld in te zamelen om de oorzaken van ondervoeding in de wereld aan te pakken.

Vijftien bekende Nederlanders steunen de campagne. Tweede Kamerlid voor de PvdA, Bert Koenders, benadrukte dat door deze actie te steunen in acht jaar 20.000 mensen per dag van de honger gered kunnen worden. ‘Door hieraan mee te doen, is er wel hoop’, aldus Koenders. De simpele rekensom van Koenders leerde dat er acht jaar geleden nog 41.000 mensen per dag van de honger stierven en tegenwoordig zijn dat 21.000 mensen.

Schaamte was de rode draad van de bijeenkomst. Zangeres en presentatrice Leoni Jansen benadrukte dat honger en ondervoeding direct verband houden met de positie van vrouwen in de samenleving. ‘Op plaatsen waar vrouwen vanwege hun sekse pas als laatste mogen eten en er is niets meer over, daar worden de meeste kinderen ondervoed geboren en sterven ook de meeste kinderen van de honger.’

Fluitiste en gemeenteraadslid Berdien Stenberg: ‘In Nederland stoppen we ons helemaal vol met eten waardoor obesitas inmiddels zo ernstig geworden is dat daar hulpprogramma’s voor moeten komen. Tegelijk komen aan de andere kant van de wereld mensen om van de honger, maar kennelijk is dat niet voldoende om ons te disciplineren met mate te eten en het voedsel eerlijk te verdelen.’

15 Cent

Het bedrag 15 cent is berekend door de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties. Na afloop van de bijeenkomst beloofden alle 15 sprekers 15 anderen over de actie vertellen met het verzoek het eveneens 15 keer door te vertellen. In de hoop dat er een kettingreactie ontstaat, leert een simpele rekensom dat dan in zes stappen de boodschap in heel Nederland verspreid kan worden. Wie de boodschap zelf wil doorvertellen of mee wil doen aan de actie, kan voor meer informatie terecht op de website www.15cent.nl. Via de website kunnen ook donaties worden overgemaakt.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR STANDWERK

Regelmatig presenteren de Protestantse Kerk in Nederland en Kerkinactie zich op evenementen in het land. Het gaat om presentaties op festivals, markten en beurzen zoals het Flevofestival, de EO Gezinsdag en de Zinwebbeurs. Uitgangspunt voor de presentatie is een goede afstemming op het betreffende evenement. De ene keer kan dit een fototentoonstelling zijn, de andere keer een stand met folders. Over het algemeen zijn het marktkramen waar de presentatie gehouden wordt. Het werk op de stands wordt voor een groot deel door vrijwilligers uitgevoerd. Er is behoefte aan mensen die een of twee keer per jaar mee willen werken aan een evenement in hun regio. Geboden wordt onkostenvergoeding, begeleiding en toerusting. De coördinatie is in handen van Irene Versnel, eventmanager van het Protestants Landelijk Dienstencentrum te Utrecht. Wie belangstelling heeft om mee te werken, kan contact met haar opnemen: i.versnel@pkn.nl, (030) 880 18 04.

REMBRANDT EN DE BIJBEL

Rembrandt maakte bijna 80 etsen naar bijbelse verhalen en figuren. Voor het eerst zijn deze allemaal in één tentoonstelling te zien. De expositie biedt een prachtig overzicht van Rembrandts ontwikkeling als een van de grootste grafische kunstenaars ter wereld én van de unieke wijze waarop hij bijbelse verhalen verbeeldt. Naast beroemde topstukken worden zeer zeldzame etsen getoond.

Waar: Bijbels Museum, Amsterdam

Wanneer: 15 september t/m 10 december 2006

10 september Start zondag: met z'n allen op de foto

30 plus weekend de Hooge Berkt

11 juni 2006 - Voor de derde maal ging de dertig plus groep een weekend samen weg. Gezellig samen weg, in een inspirerende omgeving... dat is het idee. Na een klooster in Berkel-enschot en in Egmond waren ze nu te gast bij een leefgemeenschap in Bergeijk, de Hooge Berkt (www.hoogeberkt.nl). In een aantal huizen verspreid over het dorp Bergeijk wonen tegen de 40 leden van deze gemeenschap. Op het centrale terrein is een kapel waar de leden 3 maal per dag een korte gebedsdienst houden. Er is een eetzaal waar gezamenlijk gegeten wordt, een ontmoetingsruimte om koffie of een goed glas te drinken en een gastenhuis. Het was inspirerend om hun gastvrijheid te ervaren, mee te vieren. Om gesprekken te voeren over de vraag, hoe je geloven concreet kunt maken in je dagelijks leven. Om mensen te ontmoeten die juist door het leven in een groep hun eigen weg hebben gevonden. En om te genieten van de tuin, de rust, de zon en veel plezier te hebben met elkaar als dertig plussers....

klik hier voor nog meer foto's

Wervelende Jeugddienst

13 mei 2006 - Na maanden van voorbereiding was het eindelijk zover: een dienst helemaal voorbereid door onze jongeren. Het is een wervelende dienst geworden met het verhaal van Jozef als rode draad. Vier thema's rond dit verhaal :'In de put', 'de verleiding', 'dromen' en 'de held' werden uitgebeeld door middel van gedichten, dans, muziek, zang en filmfragmenten. Elk thema werd bovendien geprojecteerd in onze eigen tijd, bezoekers mochten bijvoorbeeld bij het thema held hun eigen held noemen.

De collecte hadden de jongeren voor Stichting de Opkikker bestemd. Deze stichting verzorgt verwendagen voor langdurig zieke kinderen en hun families. De opbrengst voor dit goede doel bedroeg 106 euro!

Na de dienst werden er door jong en oud ballonnen (symbool voor onze dromen) opgelaten.

Jongens en meiden bedankt voor deze indrukwekkende dienst!

klik hier voor nog meer foto's


Opening wereldwinkel ZWO

12 maart 2006 - In de dienst van 12 maart werd de wereldwinkel van de ZWO commissie officieel geopend. De deuren van de kleurrijke kast met daarin diverse 'fair trade'produkten werden geopend door Piet Hoekstra en Hans Krijgsman. Na afloop van de dienst kon iedereen tijdens het koffiedrinken de verrijdbare winkel met inhoud bewonderen en natuurlijk net als in een 'echte' winkel boodschappen doen. Voor meer informatie of uw bestelling klik hier

Onthulling nieuw naambordje

15 januari 2006 - Eén van de vele zaken die door de naamsverandering (in mei naar Protestantse Gemeente Cothen) veranderd moest worden, was het naambordje bij de ingang. Na de dienst van zondag 15 januari is het nieuwe naambordje nu op het kerkgebouw naast de deur, door oud & jong & predikant onthuld. Een tweede examplaar prijkt bij de ingang naast het hek op de gerestaureerde kerkmuur.

klik hier voor nog meer foto's


BIJBEL IN VOORGELEZEN VORM TE DOWNLOADEN

Een cd maken met audio-bijbelteksten of geselecteerde fragmenten opslaan op een MP-3 speler? Dat kan sinds kort op <http://www.downloadbijbel.nl/> www.downloadbijbel.nl. Op deze site is het mogelijk om de volledige bijbel in voorgelezen vorm als MP3 te downloaden. De nieuwe site is gebaseerd op de Voorleesbijbel. Bij het verschijnen van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) eind vorig jaar heeft de IKON in samenwerking met de andere Nederland 1-omroepen een voorleesmarathon georganiseerd. Honderden bekende en onbekende Nederlanders lazen de complete Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) voor. Alle opnamen met een totale lengte van ongeveer 150 uur zijn sindsdien te beluisteren via de website ‘voorleesbijbel.nl’.


ds. Rebecca Onderstal - protestantse gemeente te Cothen

Protestantse Gemeente Cothen in blad 'kerkinformatie' juni

juni 2005 - Klik hier om een prachtig artikel over onze gemeente uit het kerkblad Kerkinformatie te lezen.

Het artikel is een pdf-document, om deze te bekijken heeft u de Acrobat Reader nodig.Klik hier om de Acrobat Reader (gratis) te downloaden en te installeren.

Hemelvaart en 60 jaar bevrijding

5 mei 2005 - Dankzij het fraaie weer en de grote opkomst was de 5 mei viering in ons dorp een groot succes. Om kwart voor 11 gingen bezoekers vanuit beide kerken samen met Excelsior naar de Bogerd. Na een kort moment van bezinning tussen de fruitbomen, rond het thema ‘vrijheid’ een gedicht en samenzang (m.m.v. pastor Hans de Vries, ds. Rebecca Onderstal, en Excelsior) werden ballonnen opgelaten en werd het Wilhelmus gezongen

Hierna werd het ‘bevrijdingsbrood’ binnengebracht en rondgedeeld door Burgemeester en Wethouders. Verder was er natuurlijk koffie en koek en kon men na afloop deelnemen aan een ‘historische puzzeltocht’
We zijn officieel Protestantse gemeente

april 2005 - sinds woensdag 27 april heet onze gemeente officieel Protestantse gemeente! Als eerste gemeente in deze regio.

De classis (regionale kerkvergadering) heeft ons verzoek goed gekeurd, en het 'in wording' mag er af.

Eén gemeente dus, voor alle protestanten in ons dorp.