Diaconie

Wie zijn uw diakenen?

De diaconie bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Voor contactgegevens klik op de naam.

Wat doen de diaconie?

De diaconie:

  • collecteert in de kerkdiensten voor speciale doelen, dichtbij en veraf.
  • geeft aandacht aan de ouderen met kerst en nieuwjaar.
  • organiseert een ophaaldienst voor een ieder die niet meer op eigen gelegenheid naar de kerk kan komen.
  • zorgt voor bloemen in kerkdienst, die na de dienst bij een gemeentelid worden langs gebracht.
  • organiseert schrijfacties zoals de jaarlijkse Advent schrijfactie en de paaskaarten schrijfactie voor gevangenen en vervolgden.
  • geeft voorlichting en informatie omtrent diakonale doelen en de toestand in de wereld
  • geeft aandacht aan lokale (sociale) noodsituaties met geld, goede raad en daad.

Stichting Timon Jongeren Hulpverlening

Al jarenlang wordt de Stichting Timon door onze diaconie gesteund. Dit gebeurt middels een vaste jaarlijkse bijdrage en de opbrengst van een aantal collectes in het jaar. Verder wordt Timon 'magazine en nieuws' periodiek na de kerkdienst uitgereikt.

Timon is een diaconale stichting. Dit wordt niet alleen bepaald door het feit dat het Algemeen Bestuur van de stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van diaconieën, maar ook rond de inhoud van het werk wordt met kerken samengewerkt. Daarnaast mag de stichting rekenen op een actieve en betrokken achterban van veel particulieren.

De verschillende problemen van jongeren vragen om een gerichte aanpak. Behalve voorzieningen voor 24-uurs opvang biedt Timon ook begeleiding en advies. Het werkterrein van Timon concentreert zich in de provincie Utrecht, maar Timon is ook daarbuiten actief. De leeftijden van jongeren die Timon helpt variëren van circa twaalf tot dertig jaar. Jaarlijks worden vele honderden jongeren door Timon geholpen.

Voor meer informatie zie www.timon.nl

ZWO

Alles over ZWO is te vinden op een aparte pagina, klik hier!

Overmaken gift

Uiteraard wordt uw financiële bijdrage zeer op prijs gesteld. U kunt een algemene gift overmaken of een specifiek doel vermelden b.v. Stichting Timon, ZWO, ramp in ...., etc. Wij zullen er dan voor zorgen dat uw bijdrage op de plek van bestemming komt. Voor bank- en girorekeningen zie onder contact of klik hier.

Collecte Opbrengsten

Alle collecte opbrengsten zijn hier te zien.