Gesprekskringen

55-plus

De eerste vrijdagmorgen van de maand is er 55 plus groep in het kerkenhuisje. Ook als u nog nooit geweest bent: kom eens kijken. We starten om 10 uur.

Op vrijdag 7 februari

heeft Jos ervoor gezorgd dat er een geanimeerd gesprek ontstond over verschillende onderwerpen.

Jos begon met het gedicht ‘van welke kerk ben jij’. Daarna stond Annie M.G. Schmidt centraal. Iedereen had eigen herinneringen bij deze bijzondere vrouw. We hebben nog geluisterd naar het lied van Ibbeltje, over haar moeder die vroeger een kat was. Dit lied was tot mijn verbazing alleen bekend bij Jos en bij mij. Jos sloot af met het gedicht over juffrouw Scholten (Denk aan juffrouw Scholten, die is vandaag gesmolten).

De volgende bijeenkomst is op vrijdag 6 maart om 10 uur. Als iedereen thuis kijkt naar een gedicht of verhaal(tje), liggen er die ochtend vast mooie dingen op de tafel, die weer kunnen leiden tot gevarieerde gesprekken bij de koffie.

Op vrijdag 3 april gaan we naar de tentoonstelling “Fokker! onbegrensd in leven en werk” in het paviljoen bij Huis Doorn. Het tijdstip is anders dan gebruikelijk: we verzamelen om 13.00 uur op het kerkplein. Graag even van te voren melden als iemand niet naar het kerkplein komt, maar rechtstreeks naar Doorn gaat.

Met een hartelijke groet, Renny Steinvoort

“Van welke kerk ben jij
Die vraag krijg ik nog weleens te horen
Dan antwoord ik: ik ben hervormd geboren
Maar ja, wat geeff ik daarmee eigelijk aan?
Met hervormd kun je alle kanten op gaan
En dus vul ik aan:rechtzinnig daar en boven
Dat is een vrijzinnige manier van geloven.

Maar toe ik nog jong was is mij al geleerd:
Een goed woord voor hervormd is gereformeerd
Dus behoor ik ook tot de gereformeerde kerk
En doe gereformeerd gemeentewerk
De kerk is oud dat zonder meer dus
ben ik ook oud gereformeerd
Ik ben christelijk, zo is mij geleerd

Ik kan ook zeggen,dat kan er mee door en
dat ik tot de christenengemeente hoor
Christus bevrijdde mij tot liefde en hoop
Dus vast en zeker vrijgemaakt ben ik dus ook
Omdat men in de kerk aan dopen doet
past baptistengemeente mij ook wel goed
In mij kerk komt jaarlijks het pinksterfeest voor
Dus is het dat ik tot een pinkstergemeente behoor

En omdat het steeds om het evangelie gaat
kan evangelische gemeente ook geen kwaad
Ik vaar op het bijbelse apostolische gezag
Dat is ook een reden dat ik mij ook apostolische noemen mag
Tenslotte is het maar een klein publiek

De kerk is algemeen,dus ik ben katoliek
U weet nu bij welke kerk ik hoor
of komt mijn antwoord U verwarrend voor?

U hebt gelijk! Die namen wat een gedoe
Daarom wens ik U van harte toe
Dat op de vraag: waar hoort U bij?
Van wie bent U?

Mijn antwoord zij: Van christus ben ik...
Straks en... Nu!”

Tine de Jong Bleiswijk, 24 oktober 2008