Het Kerkgebouw

De geschiedenisDe kerk zijaanzicht

Onze kerk ook wel bekend als St. Agneskerk, heeft een lange geschiedenis, die begon rond 1200. In de loop van de 800 jaren van haar bestaan heeft het gebouw diverse veranderingen ondergaan.

Als gevolg van een uit de hand gelopen schermutseling rondom Rhijnestein - tussen troepen van graaf Willen V van Holland, en van Jan van Arkel, bisschop van Utrecht - werd het kerkgebouw in 1355 door brand vrijwel geheel verwoest. Omstreeks 1400 is met de herbouw van het restant begonnen.

De kerk van binnenDe kerk kwam in 1445 gereed, de toren in 1464. De aangebouwde sacristie, thans consistoriekamer, dateert van 1520. In 1580 werd het kerkgebouw door de Staten van Utrecht toegewezen aan de Reformatorische eredienst. In 1672 werd het gebouw opnieuw verwoest, maar nu door Franse troepen. Van het gebouw bleef slechts een deel van het koor bewaard. Toch is men met de herbouw begonnen en pas in 1735 was de kerk gereed; de toren werd niet meer opgebouwd.

Het kerkterrein is tot 1883 kerkhof geweest; er is nog een tweetal grafzerkjes te vinden.

In 1890 is de kerk fors vergroot, waardoor het gebouw de huidige omvang bereikte.
De volledige restauratie vond plaats in 1981; het interieur kreeg toen ook de karakteristieke blauwe kleur.

De kerk biedt plaats aan ongeveer 125 kerkgangers (beneden 100 en nog 25 boven bij het orgel).
het orgel

Het orgel is in 1986 gebouwd door de firma Blank te Herwijnen. Het orgel is uitgevoerd in eikenhout maar moest terwille van de kleurstelling in de kerk in tinten blauw worden geschilderd. Voor meer informatie en klankvoorbeelden:
www.library.uu.nl/orgelsinutrecht
www.orgelsite.nl/cothenhk.htm

Het predikantenbord laat zien, dat de eerste 8 predikanten niet minder dan 250 jaar deze gemeente dienden. Na 1944 hebben er een tijd lang alleen emeritus-predikanten in de pastorie (onder de grote kastanjebomen achter de kerk) gewoond. Sinds 1989 heeft de gemeente weer een eigen part-time predikant.

N.B. Wie in de consistorie naar boven kijkt, ontdekt in het houten plafond een balk met een aantal gaten op gelijke afstand van elkaar. Het is een fragment van een oude molenwiek; de gaten dien(d)en voor de bevestiging van de windvang. In Cothen werd (en wordt) niets weggedaan wat nog kan worden gebruikt!

Klik hier voor meer foto's
van de kerk en omgeving


Huisjes

De kerk beschikt over een viertal huisjes, waarvan er drie als woonhuis verhuurd worden. Eén wordt gebruikt voor kerkelijke activiteiten. Deze ruimte is eventueel ook te huur voor andere activiteiten.

Verhuur

Voor het huren van de kerk of van de ruimte in de huisjes kunt u contact opnemen met mevr E. Muller. Wist u bijvoorbeeld dat de kerk verhuurd wordt voor 'Concert in Cothen' dat ieder winterseizoen een aantal concerten verzorgt? Voor een inhoudsprogramma en aanvangstijden klik hier.

Graag willen we potentiele huurders attenderen op de mogelijkheid gebruik te maken van een groot LCD-scherm (70 inch, input via (eigen) laptop met hdmi-aansluiting) voor b.v. powerpoints, presentaties, muziekfragmenten, filmpjes, afbeeldingen etc. Hiervoor wordt wel een extra vergoeding gevraagd.

Klik hier voor meer foto's
van de kerk en omgeving


Begraafplaats

De Protestantse Gemeente heeft een eigen begraafplaats aan de Groenewoudseweg. Leden van de gemeente kunnen daar begraven worden. Bij een sterfgeval kunt u contact opnemen met mevr. A. Berkhout-Karssen en/of met de predikant.

Tuintjes te huur

Tevens beschikt de kerk over een aantal volkstuintjes. Enkele hiervan zijn nog te huur. Belangstellenden hiervoor kunnen contact opnemen met dhr. A. Hoogendjijk


Koster

Er is een een pool van kosters die zorgen voor de ontvangst bij de diensten en het schoonhouden van de kerk en het onderhoud van het kerkplein.