In de dienst

Elke zondagmorgen om 10.00 uur is er een dienst in de kerk. Omdat onze predikant part-time is aangesteld, gaat hij in ongeveer de helft van de diensten voor. De andere diensten worden vervuld door gast-predikanten. Onze organisten (dhr. J. en mevr. T. van Doorn, mevr. C. v/d Horst, mevr. B. Liefhebber en Dhr. J. Spoel), ondersteunen de gemeentezang.

Zes maal per jaar wordt de dienst van Schrift en Tafel (het avondmaal) gevierd. Iedereen die de weg van het geloof wil gaan is daarbij welkom, ook de kinderen.

Een aantal malen per jaar is er een oecumenische viering, en met regelmaat is er een gezinsviering. Tijdens de dienst wordt een schriftlezing verzorgd door één van de lectoren.

Koffiedrinken

Regelmatig worden de gemeenteleden na de zondagmorgendienst uitgenodigd voor een kopje koffie. Op deze manier leert men elkaar beter kennen.

Autodienst

Iedere zondag rijdt er een vrijwilliger om een ieder naar de kerk te brengen die niet meer op eigen gelegenheid kan komen. Als u ook van die gelegenheid gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met één van de diakenen.


Dopen

Gemeenteleden die hun kind willen laten dopen, kunnen contact opnemen met de predikant. Er volgt dan (zo nodig) een kennismaking en een doopgesprek met de predikant en een ouderling. Daarin wordt gesproken over de betekenis van de doop en over de invulling van de dienst. De doop wordt een paar maal in het jaar, in de dienst op zondagmorgen, bediend.