overweging van 13 augustus 2017 Ds. J.M. van ’t Kruis uit Doorn

Gemeente van onze Here Jezus Christus,

Zo’n jaar geleden was er steeds een frisdrankreclame op televisie, met in de hoofdrol Arie Boomsma. Nadat hij een slokje van een bepaalde frisdrank had genomen, loopt de hoofdpersoon over het water, om vervolgens te bedenken dat dat niet kan, waarna hij kopje onder gaat. Dat reclamespotje is een goede illustratie van hoe er vandaag de dag wordt aangekeken tegen Bijbelverhalen, zoals het verhaal uit Markus dat we vanmorgen voor ons hebben liggen.

Het is gemaakt met een knipoog naar het verhaal uit Markus. Want hoe dom kun je zijn? Over water lopen. Goeie grap over een naïef en achterhaald geloof dat we zo langzamerhand als volwassen mensen toch eens achter ons moeten laten. Over water lopen...

Wat probeert Markus ons duidelijk te maken met dit verhaal? Markus schrijft zijn evangelie in een tijd dat er zo hier en daar een kleine christelijke gemeente aan het ontstaan is. Groepjes mensen die zich laten inspireren door het ongelofelijke verhaal van Jezus, de Messias. Het is niet een verhaal dat veel weerklank vindt in de samenleving. Het leven van de eerste gemeente speelt zich af in het verborgene. Het moet in het geheim en er vinden stevige vervolgingen plaats. Wat zijn ze begonnen door deze mens te willen volgen? Wat hebben ze over zich afgeroepen? Niets dan ellende, zo lijkt het. Tegen die achtergrond vertelt Markus het verhaal van Messias Jezus. Voortdurend zijn er vragen over wie Hij eigenlijk is. Er hangt een geheim rond Hem. Het beeld over Hem is niet eenduidig. Aan het eind van het evangeliegedeelte uit Markus dat we hebben gelezen, wordt dat ook gezegd over de leerlingen zelf. Ze begrijpen nog steeds niet wie Jezus is, staat er. Markus onderstreept dat nog eens door te zeggen dat de leerlingen ook door het wonder van de vermenigvuldiging van het brood en de vissen, waarvan sprake was in het vorige hoofdstuk, niet tot meer en beter inzicht zijn gekomen.

Ze begrepen niet wie Hij was.

Wij wel? Begrijpen wij het?

Krijgen we het verhaal over Jezus ooit in onze vingers? We proberen het wel, maar het ontglipt ons, keer op keer.

Neem nu dat begin van ons hoofdstuk. Daar staat dat Jezus zijn leerlingen gelast om in de boot te stappen. Ze moeten weg van de plek waar zonet al die mensen hebben gegeten. Het is alsof Jezus wil voorkomen, dat de menigte mensen die net getuige is geweest van het wonder van de vermeerdering van die paar vissen en die paar broden, Hem als hun nieuwe held op het schild zullen hijsen. Een nieuwe leider. Een nieuwe toekomst. Maar Hij schept afstand. Op deze manier wil Hij geen leider zijn. Hij is niet de mens van het snelle en makkelijke succes. Zijn weg neemt straks een heel andere wending.

Meteen na dat indrukwekkende gebeuren met de vijf broden en de twee vissen, gelastte Hij, zo staat er — gelastte Hij zijn leerlingen in de boot te stappen. Ze moeten gaan. Onmiddellijk. Ze moeten het water op. Ze moeten alvast voor Hem uit. Straks zal de nacht aanbreken. De duisternis zal gaan vallen. Maar ze moeten gaan, nu meteen, het water op.

En hoewel het hier gaat om een meer, wordt die in de grondtekst tot drie keer toe zee genoemd. Markus doet dat voortdurend in zijn evangelie. De zee, de invallende duisternis, een goede verstaander van Bijbelse taal, weet, dat hier van alles op het spel staat. Dood en ondergang, de chaos van het oerbegin.

Daar stuurt Jezus zijn leerlingen heen. Hij dwingt ze in het schip.

Hier haken we toch even af. Jezus, die zijn leerlingen de zee op dwingt. Dat past niet helemaal , of liever gezegd helemaal niet in het plaatje dat wij van Jezus en van het volgen van Jezus hebben. Op de een of andere manier is er in de loop van de tijd in het christelijk geloof iets geslopen van een kalme en brave burgerlijkheid. Nette brave burgers die wij zijn, geloven in een brave God van deugdzaamheid. Want als je in God gelooft, blijf je gevrijwaard van allerlei ellende en tegenspoed. Netjes leven, niet buiten de lijntjes lopen, geloven in God — dan komt het allemaal goed.

Mijn generatie herinnert zich nog goed het liedje waarmee dit brave burgermansgeloof door Robert Long belachelijk werd gemaakt. ‘’Jezus redt, Jezus redt, alle mensen opgelet’’. Dat deed pijn, maar zat er niet een kern van waarheid in?

Christelijk geloof als het summum van zoetsappigheid. Geloof maar in Jezus, en alles komt goed. Maar Jezus volgen is helemaal niet een garantie voor een kalm en voorspoedig leven. Integendeel. Het is eerder omgekeerd. In tal van landen in het Midden Oosten ervaren onze broeders en zusters dat aan den lijve. En ook de eerste christelijke gemeente heeft daar mee geworsteld. Dat is de achtergrond van dit gedeelte uit het Markus-evangelie. Jezus dwingt de leerlingen om in de boot te stappen. Ze worden de zee op gestuurd, het donker tegemoet.

Want de duisternis valt in.

Het is al laat.

Jezus heeft zich ondertussen afgezonderd om te bidden, om alleen te zijn met zijn Vader. Dat zie je voortdurend in het Evangelie. Dat Jezus de stilte zoekt, het contact met Zijn Vader.

Kernmomenten in zijn leven.

De leerlingen worden vast vooruit gestuurd.

Het wordt laat. En op een gegeven moment is de boot midden op het meer. Ze hebben de wind tegen en komen nauwelijks verder. ledere minuut telt. De tijd verloopt hier, op het schip, heel anders dan op de berg waar Jezus in gebed is. Langzame tijd tegenover dreigende tijd.

Jezus in afzondering. Serene stilte. De leerlingen in de storm. Midden op zee. De afstand kan niet groter zijn. De tegenstelling niet scherper. Aan je zelf worden overgelaten in het aangezicht van de ondergang. Dat is niet alleen de ervaring van de christelijke gemeente, het is de bittere werkelijkheid. Zo is het leven. Ja toch? Midden op zee, de onpeilbare diepte van het water van de ondergang onder de kiel van de boot. Kleine mensen op de oneindige wereldzee. Het is alsof we leven in een leeg en ontzield heelal. Je kunt je schor schreeuwen, maar er komt geen geluid van de andere kant.

Je kunt je de blaren in je handen roeien, maar je komt geen centimeter vooruit. Of vooruit...

waar ben je eigenlijk naar op weg? Ga je wel vooruit? Ben je op weg naar de overkant, of

ben je alleen nog maar een speelbal van de golven? Wat doen we eigenlijk? Waarom zijn we Hem gevolgd? Om hier uit te komen? De overkant is net zo onbereikbaar als de oever van waaruit je vertrokken bent. 'Ga in het schip zegt Gij'. Waarom? Wat doen we daar eigenlijk?

Tegen het einde van de nacht — als de duisternis op zijn ondoordringbaarst is, loopt Hij naar hen toe.

Hij loopt naar hen toe.

Hij wandelt over het water.

Hij loopt naar hen toe.

Maar nu wordt het pas echt angstig. Een spook. Een fantasma — zegt de grondtekst. Een angstwekkende fantasie. Buiten zichzelf zijn ze. Hier op het donkerst van de nacht — midden op zee, verwacht je van alles — de klauwen van de dood, de angstaanjagende ondergang. Maar het is Jezus. Ze hebben al van alles van Hem gezien. Het wonder van de brood vermenigvuldiging. En ze waren al eerder op zee geweest samen met Hem. De golven hadden hen toen haast verzwolgen. Hij sliep in het ruim. Meester, trekt u zich er niets van aan dat wij vergaan?

En Hij had de zee bestraffend toegesproken. Opvallend hoe vaak bij Markus de zee een rol speelt en de dreigende ondergang. Maar ze hebben blijkbaar niets geleerd van hun ervaringen met Hem. Er is hier, midden op zee van alles te verwachten, maar Hem verwachten ze niet. Een spook, een fantasma, een komt hen tegemoet.

Hem verwachten ze hier niet. Hoe is dat met ons? Verwachten we Hem in onze diepe nacht, of is Hij de laatste op wie we nog rekenen? Zijn we er in onze tijd misschien aan gewend geraakt Jezus vooral te zien als een interessant gespreksonderwerp, voorwerp van talloze discussies en theologische debatten? De vraag bij dat alles is: zijn we daarmee geholpen? Hebben we misschien Jezus zo langzamerhand niet op afstand gezet van ons leven met zijn diepe vragen en angstige zorgen?

Hoe moet dat met ons wanneer we ineens terecht zijn gekomen vertwijfeling en aanvechting?

Zien we dan misschien alleen nog spoken? Enge fantasiefiguren uit een door angst aangevreten onderbewustzijn?

Angst. lk hoor dat heel vaak van mensen vandaag. Dat ze bang zijn. Bang door de vloedgolven van ongekende wreedheden en geweld die over ons uitgestort worden. Bang voor de ongekende gevolgen van de klimaatsverandering. Bang voor een wereld die op drift lijkt geraakt. Mensen op de vlucht voor armoede, voor oorlog, voor niets ontziend geweld. We hebben heel lang gedacht dat we de ontwikkelingen wel in de macht hebben met onze technologie; dat de wereld beheersbaar is, en dat we eventuele crises wel kunnen managen.

Maar we ontdekken in snel tempo, dat we niet in controle zijn.

We hebben de laatste halve eeuw steeds gedacht, dat we vooruit gingen. Dat het morgen beter zal worden en overmorgen nog weer beter.

Maar we ontdekken langzamerhand dat morgen en overmorgen vooral donkere zwarte gaten zijn. Onzekerheid alom.

We zijn onderweg naar de overkant. Maar waar is de overkant? We weten niet eens of we de goede richting wel uitgaan.

We zitten hier als gemeente van Christus rond de open Bijbel. Rond dit verhaal van de evangelist Markus.

Komen we daar verder mee?

Helpt het ons? Helpt Hij ons?

Immers, Hij Iijkt de leerlingen voorbij te gaan. Als in een flits is Hij daar. Hij verschijnt in het voorbij gaan. In de woorden van Huub Oosterhuis: ‘’Hij gaat voorbij, een steekvlam in de nacht’’ Even, als in een flits is daar zijn verschijning. Hij komt en gaat. Een lichtglans in de nacht. Even flitst het op. Je krijgt het niet in je vingers. We kunnen nooit zeggen dat we het be-grijpen. Dat we het in de greep krijgen.

Hij lijkt hen voorbij te lopen.

Maar dan is er ook die stem. Een stem, diep in de nacht. Blijf kalm! lk ben het, wees niet bang.

lk ben het!

Wees maar niet bang, zegt Hij. Tientallen keren horen we die woorden door heel de Bijbel heen. Wees maar niet bang. Het is de dragende grond van heel de Bijbel, van heel de christelijke traditie: Jij, kleine mens, temidden van de chaos van de tijd, in het aangezicht van de donkere, duistere dood: Wees maar niet bang. Er zijn plekken waar we Hem niet verwachten. Maar Hij is ook hier, juist hier op deze plek van nacht en diepe verlatenheid. Er is geen enkele plek waar Hij al niet is geweest. Ook hier is Hij. En het water van de dood, dat zijn verslindende tentakels heeft uitgestrekt, blijkt voor Hem een pad om op te wandelen.

Hij wandelt over de afgronden van ons bestaan.

Dat wat ons naar de keel wil grijpen, dat wat ons naar de ondergang jaagt, is onder zijn voeten. Hij loopt er over heen. Hij baant een pad, te midden van de golven. Het is alsof we het verhaal van de Exodus opnieuw krijgen uitgelegd.

Hij voert zijn kinderen door het water van de dood, op weg naar de overkant.

Het gaat zelfs nog verder.

Hij komt aan boord.

Hij gaat met hen mee.

Veel betekenend staat er dat op dat moment de wind gaat liggen.

Het wordt stil.

En Hij zelf vaart mee, op weg naar de overkant.

Onderweg naar morgen.

Hij is aan boord. ‘’Kom maar met Mij mee naar de overkant. Wees maar niet bang zegt Gij, hier is mijn hand’’.

AMEN.