Kerkrentmeesters

Wie zijn uw kerkrentmeesters?

Het college van kerkrentmeesters bestaat op dit moment uit de volgende personen:

Voor contactgegevens klik op de naam.

Actie Kerkbalans

  • Swanette van der Vegt
  • Eveline Muller

Wat doen de kerkrentmeesters?

  • het voorzien in de materiële behoeften van de gemeente;
  • het opstellen van de begroting en de jaarrekening;
  • het zorgdragen voor de geldwerving;
  • het bijhouden van de ledenregistratie, doop-, belijdenis- en trouwboeken;
  • het beheren van het kerkgebouw, de huisjes, e.d.;
  • het bepalen en het uitvoeren van het personeelsbeleid;
  • het beheren van de goederen, gelden en andere eigendommen van de gemeente;
  • het beheer van de begraafplaats.
Geldwerving

Voor de volgende zaken kunt jaarlijks een huis-aan-huis aktie verwachten:

Kerkbalans

Ieder jaar in januari is er de actie Kerkbalans. De hoogte van het bedrag is vrijwillig. Dankzij deze bijdrage zijn we in staat om de kosten te betalen die er zijn om “gemeente” te zijn en om “gemeente” te blijven. Voor meer informatie over de aktie kerkbalans zie www.kerkbalans.nlZ.W.O

In maart wordt een bijdrage gevraagd voor het werk van de ZWO.

Kerkblad

De jaarlijkse bijdrage € 7,50 voor het kerkblad wordt in mei geïnd.

Solidariteits Kas

Elk jaar komen de vrijwilligers in September / Oktober bij u langs voor “de solidariteits kas”. Alle lidmaten en doopleden boven de 21 jaar krijgen een kwitantie aangeboden. De hoogte van het bedrag wordt landelijk vastgesteld en is in 2013 € 10,00 per lid. De kerkvoogdij is verplicht de helft van dit bedrag af te dragen aan de landelijke kerk.

Verjaardagsbus

In onze gemeenten hebben wij "de verjaardagsbus". Achterliggende gedachte is: als je iets te vieren hebt, wil je ook graag uitdelen. De giften die wij iedere maand mogen ontvangen worden besteed aan algemene doeleinden; zo is er een potje voor extra uitgaven.

Contactpersonen: mevr. van Barneveld en mevr. J. van de Vaart.Overmaken gift

Uiteraard wordt uw financiële bijdrage zeer op prijs gesteld. U kunt een algemene gift overmaken of een specifiek doel vermelden b.v. restauratie kerkmuur, nieuw kopieer apparaat, etc. Wij zullen er dan voor zorgen dat uw bijdrage op de juiste manier wordt besteed. Voor bank- en girorekeningen zie onder contact of klik hier.

Legaten en erfenissen

Nalaten dichtbij huis, dichtbij uw hart

Als kerkgemeenschap beleven we samen het geloof dat ons van generatie op generatie is overgedragen. Dat geloof mogen wij op onze beurt weer doorgeven aan volgende generaties. Dat kan onder meer door de kerk als begunstigde op te nemen in uw testament. In een testament kunt u vastleggen dat u naast kinderen, familie of vrienden ook de kerk laat delen in wat u zelf mocht ontvangen. Met uw nalatenschap draagt u bij aan een kerk die ook in de toekomst een levendige gemeenschap vormt die diaconaal en missionair aanwezig is in de directe omgeving en in de wereld. Wat u nalaat krijgt zo een bestemming dichtbij huis en dichtbij uw hart. Wilt u meer weten over de mogelijkheid om na te laten aan onze kerk, neem dan contact op met mw. E. Muller

Vrijwillige Bijdrage – periodieke gift

Wist u dat…wanneer u een periodieke gift aan de kerk wilt geven, dit altijd aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Hierbij hoeft u geen rekening te houden met het minimale bedrag dat nodig is om voor aftrek in aanmerking te komen.

Van belang is wel dat u een overeenkomst tekent met onze gemeente waarin u een vast bedrag per jaar toezegt over een periode van tenminste vijf jaar.

Meer informatie hierover vindt u op de website van de Protestantse Kerk Nederland www.protestantsekerk.nl/geven/geef-een-gift#Periodiek. Ook kunt u bij mw. E. Muller de hiervoor geldende formulieren opvragen.

Actueel

Collectebonnen ….

Zoals u ongetwijfeld weet, of misschien ook niet , is het in onze gemeente mogelijk om gebruik te maken van collectebonnen. U kunt kiezen uit bonnen met een waarde van
€ 0,50, € 1,00 en € 2,50. De bonnen zijn te bestellen via mw. E. Muller of met het bestelformulier in het halletje van de kerk. De bonnen worden daarna bij u thuisbezorgd.

U WEET TOCH: COLLECTEBONNEN GEMAKKELIJK EN VOORDELIG (fiscaal aftrekbaar.)