Oecumene

In Cothen

In het dorp Cothen, waar de meeste mensen katholiek zijn, willen we elkaar ook op kerkelijk terrein treffen:

  • Al een aantal jaren vindt er een oecumenische vergadering plaats.

  • Sinds 1998 zijn er twee gemeenschappelijke vieringen (nl. de vredesdienst in september en het gebed voor de eenheid in januari), die voorheen door de week werden gehouden, verplaatst naar de zondagochtend.
    De vieringen/diensten worden beurtelings in één van beide kerkgebouwen gehouden,De Rooms Katholieke kerk van Cothen terwijl het andere gebouw gesloten is.Tot nog toe waren er twee voorgangers bij deze diensten. Praktische afspraak is, dat de gang van zaken (collectebestemming bijv.) van de gastgemeente wordt aangehouden.

  • Verder is er een Kerstsamenzang voor de dorpsgemeenschap, vanwege de ruimte altijd in de katholieke kerk, en de Wereldgebedsdag op de eerste vrijdag in maart in de Hervormde Kerk.

  • Voor de actie Kerkbalans wordt de PR gezamenlijk verzorgd.

  • De ZWO-groep heeft goede samenwerking met de MOV-groep, met als eerste praktisch resultaat de vraag van de parochianen aan ons om mee te doen met het ophalen van het oud papier, waarbij ook de doelen zijn aangepast.

  • Kerkblad en parochieblad liggen naast elkaar in beide kerken.

Contact RK Parochie

Gegevens van de katholieke parochie in ons dorp kunt u vinden op www.petrusenpauluscothen.nl

Mariakapel in het dorp

Loopt u tijdens u vakantie ook wel eens een kerk binnen? Misschien steekt u in de stille kerk ook nog een kaarsje aan? Het kan een mooi moment van bezinning zijn, even weg van de drukte buiten. Door het aansteken van een kaarsje richt je je even op God en begin je als het ware een gebed. En als je zelf weer verder gaat, naar buiten, dan blijft het kaarsje nog een poosje branden.

Dit kan nu ook in Cothen. De Petrus en Paulus parochie heeft bedacht dat, om echt ‘open’ te zijn, de deuren ook letterlijk open moeten. Door wat aanpassingen aan het gebouw is het nu mogelijk om de deur naar de Mariakapel nu van 9.00 uur tot 17.00 uur open te zetten. Voorbijgangers kunnen binnen even de stilte opzoeken. Ik denk dat we ons als protestanten ook welkom mogen voelen om binnen te lopen.

Actueel

-

Afscheid pastor Lidy - overgenomen uit het parochieblad-

Emeritaat pastor Lidy van der Graaf
We hadden het al een beetje kunnen zien aankomen maar als het moment daar is, dan is dat toch sneller dan gedacht. Want op 11 februari 2011 zal pastoraal werkster Lidy van der Graaf 65 jaar worden. Dat brengt met zich mee dat zij vanaf 1 februari 2011 met emeritaat zal gaan. Het team (van de parochie paus Johannes XXIII, parochie voor de Kormmerijnstreek) zal in haar een heel betrokken, energieke en toegewijde collega gaan missen.

En niet alleen het team: met name de gemeenschappen in Cothen en Wijk bij Duurstede laten haar node gaan. Lidy van der Graaf is zo verbonden geraakt met deze plaatsen, dat ze ook in de toekomst graag in Cothen wil blijven wonen: eerst nog op de pastorie, later in een nog te bouwen woning in Cothen. Zo zal zij dus een vertrouwde persoon in het dorpsbeeld blijven. Op 1 juni 2001 werd zij benoemd in Cothen en Wijk bij Duurstede en in 2006 volgde haar aanstelling voor onze latere parochie paus Johannes XXIII. Vandaar dat wij allen in onze parochie in de gelegenheid willen stellen om afscheid van haar te nemen, zondag 6 februari aansluitend aan de Eucharistieviering van 10.00 uur in Cothen. Weet u allen van harte welkom. Lidy van der Graaf wil kort na haar emeritaat twee reizen ondernemen: een bedevaartreis naar Santiago de Compostella en Fatima en later naar Armenië, naar de berg Ararat, bekend van de ark van Noach. Een financiële bijdrage bij haar afscheid aan deze reizen, zou zij zeer op prijs stellen.

Uitwisseling tussen de parochie en de protestantse gemeente

Oproep

Hebt u vragen die u zou willen stellen, over de katholieke of de protestantse kerk, dan kan dat! Misschien is er een gebruik of iets anders waar je al een poos het hoofd over breekt.

Geef de vraag door aan de pastor of de dominee en zij proberen een antwoord te geven in het kerk- en parochieblad.

Briefuitwisseling tussen katholieke geloofsgemeenschap en de protestantse gemeente

Beste Lidy,

Je stelde de volgende vraag in het kerkblad/parochieblad: tijdens een viering in de protstantse kerk valt het mij op dat de voorganger tijdens de begroeting en/of zegening één hand opsteekt. Kan jij vertellen wat de betekenis daarvan is en waar dit gebruik vandaan komt?

Onze vieringen beginnen we met een welkom en een openingslied. Daarna nemen we meestal even stilte, om ‘aan te komen’ in Gods huis en ons te concentreren. Daarna volgt het onderdeel waar jij een vraag over stelt, en dat ‘bemoediging en groet’ wordt genoemd.

Eerst spreekt de voorganger het ‘Onze hulp’ dat zo klinkt (de bewoordingen kunnen een beetje variëren): ‘Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat met wie hij ooit begonnen is’. Deze tekst is afkomstig uit psalm 124, en er spreekt vertrouwen uit, dat ons bij elkaar komen gebaseerd is op Gods trouw. De eeuwige houdt ons vast, wat wij ook doen. Ik kan me geen warmer welkom voorstellen ..

Ik merk dat deze zinnen in de loop van de jaren voor mij steeds belangrijker zijn geworden. Ik ben elke keer weer blij als ik ze op een zondagmorgen mag uitspreken.

Deze woorden worden gevolgd door de groet, waarbij de gemeente – in Gods naam – wordt begroet met ‘genade en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer, door de kracht van de Heilige Geest.’. Ook deze zinsnede komt uit de Bijbel; hij is onder andere te vinden in 1 Korinthe 1 vers 3. Zoals we op straat tegen elkaar ‘goeiemorgen’ zeggen, zo wordt ons in de kerk genade en vrede gewenst.. Genade is iets wat je zomaar ontvangt, en vrede is een veel omvattend begrip, waarin het gaat om ‘goed leven’.

Maar nu de gebaren, want daar ging je vraag eigenlijk over. Het is bij de groet dat de voorganger vaak één hand opsteekt. Deze gebaren zijn niet echt vastgelegd, dus elke voorganger heeft de vrijheid daar een eigen vorm voor te zoeken.

Het opsteken van een hand duidt heel simpel op een begroeting.
Eigenlijk zoals je het op straat ook doet.
Bij het Onze hulp maak ik altijd een gebaar met gespreide armen,
de handpalmen omhoog; een ontvangend gebaar eigenlijk.
Dat drukt voor mij uit dat we het van God mogen verwachten;
de Eeuwige is onze hulp als we samenkomen,
Hij is de grond waar op wij staan.

Beste Lidy, dit is de laatste brief die ik aan jou kan richten, omdat je bijna met emeritaat gaat. Ik hoop dat het nog lukt om een antwoord te schrijven! Ik heb een slotvraag voor je. Hierboven schreef ik al dat de woorden van het Onze hulp en het ontvangende gebaar daarbij mij steeds dierbaarder zijn geworden. Geldt dat voor jou misschien ook, dat er een onderdeel of een moment in de liturgie is dat in de loop van de jaren steeds meer voor je is gaan betekenen?

Vanaf deze plek wens ik je veel zegen toe! Dank voor de vele goede woorden die je schreef op deze plek, en sprak in onze kerken, dank voor de prettige samenwerking.

Hartelijke groet, Rebecca Onderstal

Activiteiten van de kerken in Wijk bij Duurstede

waarvoor u/jij van harte bent uitgenodigd

Protestantse gemeente Wijk bij Duurstede - Grote Kerk op de Markt, WbD

Muzikale vesper en kerkbezichtiging
Iedere eerste zondag van de maand is de Grote kerk vanaf 13.30 uur open voor bezichtiging. Om 16.30 is er dan een muzikale vesper.

Prinsenhuismaaltijden

Op de zondagmiddag, die voor sommige mensen erg stil kan zijn, is er ongeveer eens in de maand de Prinsenhuismaaltijd. Vanaf 16.00 uur staat de koffie klaar, ook voor wie niet katholiek is. De maaltijd kost 5 euro, of minder als u dat niet op kunt brengen.

Plaats: Klooster Leuterstraat 37, naast de r.-k. kerk, aanmelding via tel. 571216.

Dit overzicht is samengesteld door het Beraad van Kerken, voor alle deelnemende kerken.