Pastoraat

In onze gemeente proberen we ‘om te zien naar elkaar’. In situaties van vreugde en verdriet willen we met elkaar meeleven. Het is mogelijk om bezoek te ontvangen van de predikant, één van de ouderlingen of een ander gemeentelid. Laat u het ons (predikant, scriba of kerkenraadsleden) weten als u behoefte hebt aan een gesprek? We zijn ook blij als u ons een eventuele ziekenhuisopname meldt. Kent u iemand die wat meer aandacht nodig heeft, meldt u het ons dan?

Bij verhuizing, geboorte, overlijden en huwelijk

De (geautomatiseerde) ledenadministratie van onze gemeente wordt bijgehouden door de heer B. van Zanten

Om goed met u mee te kunnen leven, is het belangrijk dat onze gegevens up to date zijn. Wilt u veranderingen in de gezinssituatie, zoals geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, aan hem doorgeven.


Bezoek aan nieuw-ingekomenen

Komt u vanuit een andere gemeente in Cothen wonen, dan wordt er contact met u gezocht door een groepje vrijwilligers. De adressen worden ons toegezonden via de ledenadministratie (SMRA) van de Protestantse Kerk Nederland (PKN). (SMRA=Stichting Mechanische Registratie en Administratie) Het bezoekgroepje neemt contact met u op, geeft informatie en spreekt eventueel een bezoekdatum af. Op deze manier kunnen nieuw-ingekomenen zich oriënteren en hopen we dat zij zich snel thuis zullen voelen in onze gemeente.

Contactpersoon: mevr. J. Doeser

Bezoek bij geboorte

Namens de Protestantse Gemeente van Cothen gaan er twee dames op kraambezoek bij de pasgeboren kinderen, waarvan de predikant of de kerkenraad een geboortekaartje heeft gekregen. Zij komen alleen voor de gezelligheid, dus niet om over het dopen of andere geloofszaken te praten. Dat wil niet zeggen dat daar tijdens dat bezoek niet over gepraat mag worden. Zij nemen namens de kerk een kleinigheidje mee en ook voor de oudere broertjes of zusjes. Deze bezoekjes worden altijd van beide kanten als zeer prettig ervaren.

Contactpersoon: mevr. W. Nieuwhoff

Ouderen

Alle ouderen boven de 70 worden ter gelegenheid van hun verjaardag bezocht door dhr. W. Vos. Hij is ouderling met een bijzondere opdracht voor de ouderen. Daarnaast zijn er nog enkele vrijwilligers die ouderen die aan huis gebonden zijn bezoeken.

In de tijd voor Kerstmis wordt er een ouderenochtend gehouden. Er wordt dan gezongen en geluisterd naar een verhaal of gedicht, en er is koffie met iets lekkers. Contactpersoon is mevr. L. Schouten die eventueel ook vervoer kan regelen als u slecht ter been bent.

Huwelijk

Voor een kerkelijke huwelijksinzegening kunt u (ruim van te voren!) contact opnemen met de predikant. In enkele gesprekken komen verschillende dingen aan bod. We maken eerst uitgebreid kennis met elkaar en praten over de vraag, wat het betekent om je verbintenis met elkaar in de kerk te bezegelen. Daarna vullen we samen de dienst in. Er zijn wat kosten aan verbonden: o.a. de huur van de kerk en een vergoeding voor de organist.

Overlijden

Bij overlijden kunt u contact opnemen met de predikant of met de Mevr. A Berkhout In overleg kunnen dan afspraken gemaakt worden met betrekking tot de begrafenis.