Scriba

Wie is uw scriba

De scriba wordt gekozen uit de ouderlingen, ouderling-kerkrentmeesters of diakenen. De scriba verzorgt het secretariaatswerk van de gemeente, met uitzondering van wat specifiek tot de taak van de afzonderlijke colleges behoort. Dhr. Piet Hoekstra is onze scriba.

Bij verhuizing, geboorte en huwelijk

Om goed met u mee te kunnen leven, is het belangrijk dat onze gegevens up to date zijn. Wilt u veranderingen in de gezinssituatie, zoals geboorte, huwelijk, overlijden, verhuizing, doorgeven aan de Dhr. B van Zanten

Overlijden

De Protestantse Gemeente heeft een eigen begraafplaats aan de Groenewoudseweg. Leden van de gemeente kunnen daar begraven worden. Bij een sterfgeval kunt u contact opnemen met mevr. A. Berkhout-Karssen en/of met de predikant.